Jačanje konkurentnosti poduzeća GEUS izgradnjom i opremanjem proizvodnih kapaciteta

Projekt naziva „Jačanje konkurentnosti poduzeća GEUS izgradnjom i opremanjem proizvodnih kapaciteta“ sufinanciran je na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. Ukupna vrijednost Projekta se određuje na 7.649.237,81 kuna, a dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 3.469.694,76 kuna što je najveći mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta.

Razdoblje provedbe Projekta je od 18. travnja 2019 do 18. listopada 2020.

Cilj projekta „Jačanje konkurentnosti poduzeća GEUS izgradnjom i opremanjem proizvodnih kapaciteta“ je jačanje konkurentnosti i sposobnosti poduzeća da se natječe na domaćem i međunarodnom tržištu održivom proizvodnjom kako bi osigurao rast prihoda, rast izvoza i povećao broj zaposlenih. Projektom će se izgraditi proizvodno skladišna zgrada i nabaviti proizvodna linija za miješanje začina kojom će se riješiti problem nedostatka proizvodnih kapaciteta i omogućiti kvalitetnija proizvodnja na zadovoljstvo kupaca, partnera i djelatnika poduzeća.

Za više informacija kontaktirajte:

Filip Gelo, dipl. oec. – CEO
mob: +385 (0)98 289 773
e-mail: filip.gelo@geus.hr