2021 – Izgradnja fotonaponske elektrane za vlastite potrebe

U cilju smanjenja korištenja energije iz konvencionalnih oblika Geus d.o.o. je uložio sredstva u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Kako Sunce predstavlja neiscrpan izvor energije, sve se više ulaže u iskorištenje njegovih potencijala.

Prema studijama koje su provedene postupak proizvodnje, te sam vijek trajanja fotonaponskih ćelija puno manje onečišćuju okoliš od fosilnih goriva, čime se doprinosi ekološkoj osviještenosti čemu Geus d.o.o. želi doprinijeti.